Формуляри за кандидатстване 2020

Дата на публикуване: 22.07.2019 16:30

Документи за кандидатстване за раздел "Стратегически събития" и раздел "Значими събития":


Документи за кандидатстване за раздел "Лятна програма"

ВАЖНО! В периода на извънредното положение, предложения за Лятната програма на Столична община за 2020 г. ще се приемат на email: dko_so@mail.bg 


Документи за кандидатстване за раздел "Събития на Столичните райони":

Документи за кандидатстване за раздел "Лятна програма" -  логистична подкрепа на събития, които се провеждат на постоянни или временни сцени