Формуляри за кандидатсване 2022

Дата на публикуване: 21.12.2021 17:23
Документи за кандидатстване за раздел "Стратегически събития" и раздел "Значими събития":

Документи за кандидатстване за раздел "Събития на Столична община":


Документи за кандидатстване за раздел "Лятна програма"


Документи за кандидатстване за раздел "Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа"


Документ за включване на културни събития и събития от общоградски характер за реализиране на „Амфитеатър с полифункционална сцена - в парк НДК“
 


Документи за кандидатстване за раздел "Събития на Столичните райони":


Приоритети от Стратегия за развитие на културата на Столична община „София – Творческа столица 2013-2023”, може да видите тук.