Важно
Подаването на заявления по програма "Култура" 2017 е окончателно затворено!
Новини
Утвърдени за финансиране проекти по Столична програма "Култура" за 2017 г.
03.02.2017
Проекти, утвърдени с Решение № 34/26.01.2017 г. от Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма "Култура" за 2017 г., може да видите тук.

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за 2017 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи
01.12.2016

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за 2017 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал.5 и ал.6 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:


Изискуемите документи за Програми 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 са:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация.


Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 16.12.2016 г. в Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.

 

Изискуемите документи за Програми 5 и 6 са:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;
 5. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 6. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 7. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 8. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 9. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 10. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 11. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2017г.
04.11.2016

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2017 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА ПО ДОКУМЕНТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

Обучение за кандидатстване по Столична програма „Култура“ за 2017 г.
27.09.2016

 

На 5, 6, 11 и 12 октомври 2016 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура“ за 2017 г.

Обучението включва три модула:

 1. Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
 2. Правила, съдържателен обхват и програми на СП „Култура”;
 3. Електронно подаване на документи.

Записване на e-mail: nadejda.semova@gmail.com, като се посочват предпочитаната дата, име и телефон за обратна връзка.

Обучението ще се проведе по следния график:

 • 5 октомври, сряда, от 10.00 до 13.00 ч., Зала „Виктория“ на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4, ет.4
 • 6 октомври, четвъртък, от 14.00 до 17.00 ч., Зала „Виктория“ на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4, ет.4
 • 11 октомври, вторник, от 11.00 до 14.00 ч., Зала „Вяра“ на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4, ет.1
 • 12 октомври 2016 г., от 14.00 до 17.00 ч., Зала „Вяра“ на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4, ет.1

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017 г.
26.09.2016

Д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, представи пред медии съдържателния обхват на Столична програма „Култура” на Столична община за 2017 г. Специален нов приоритет е посветен на домакинството на София във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

 

От 26 септември до 26 октомври, включително, ще се приемат проектни предложения за съфинансиране в една сесия на Програмата, с изключение на Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност“, по която ще бъде обявена и втора сесия в рамките на 2017 г. Предложения ще се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” – https://kultura.sofia.bg/.

 

В пресконференцията участваха проф. Николай Йорданов, председател на Творческия съвет на Столична програма „Култура” и Ангел Иванов, ВрИД директор на Дирекция „Култура”.

 

Съдържателен обхват, документи и формуляри за Програма „Култура” за 2017 г. може да намерите на https://kultura.sofia.bg/

 

Презентацията може да видите тук.


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017 г.
19.09.2016

На 20 септември /вторник/, от 13.00 часа, в Американския център на Столична библиотека /пл. „Славейков” №4А/ ще се проведе пресконференция за предстоящата сесия на Програма „Култура” на Столична община /https://kultura.sofia.bg/. 

От 26 септември до 26 октомври, включително, ще се приемат проектни предложения за съфинансиране от Програмата. 

В пресконференцията ще участва д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, който ще представи актуалните условия и документи на Програма „Култура”. 

В Съдържателния обхват на Програмата е включен специален приоритет, посветен на домакинството на София във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.