Важно
Подаването на заявления по програма "Култура" 2017 е окончателно затворено!
Новини
Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за 2017 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи
01.12.2016

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за 2017 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал.5 и ал.6 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:


Изискуемите документи за Програми 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 са:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация.


Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 16.12.2016 г. в Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.

 

Изискуемите документи за Програми 5 и 6 са:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;
 5. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 6. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 7. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 8. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 9. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 10. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 11. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2017г.
04.11.2016

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2017 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА ПО ДОКУМЕНТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

Обучение за кандидатстване по Столична програма „Култура“ за 2017 г.
27.09.2016

 

На 5, 6, 11 и 12 октомври 2016 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура“ за 2017 г.

Обучението включва три модула:

 1. Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
 2. Правила, съдържателен обхват и програми на СП „Култура”;
 3. Електронно подаване на документи.

Записване на e-mail: nadejda.semova@gmail.com, като се посочват предпочитаната дата, име и телефон за обратна връзка.

Обучението ще се проведе по следния график:

 • 5 октомври, сряда, от 10.00 до 13.00 ч., Зала „Виктория“ на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4, ет.4
 • 6 октомври, четвъртък, от 14.00 до 17.00 ч., Зала „Виктория“ на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4, ет.4
 • 11 октомври, вторник, от 11.00 до 14.00 ч., Зала „Вяра“ на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4, ет.1
 • 12 октомври 2016 г., от 14.00 до 17.00 ч., Зала „Вяра“ на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4, ет.1

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017 г.
26.09.2016

Д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, представи пред медии съдържателния обхват на Столична програма „Култура” на Столична община за 2017 г. Специален нов приоритет е посветен на домакинството на София във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

 

От 26 септември до 26 октомври, включително, ще се приемат проектни предложения за съфинансиране в една сесия на Програмата, с изключение на Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност“, по която ще бъде обявена и втора сесия в рамките на 2017 г. Предложения ще се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” – https://kultura.sofia.bg/.

 

В пресконференцията участваха проф. Николай Йорданов, председател на Творческия съвет на Столична програма „Култура” и Ангел Иванов, ВрИД директор на Дирекция „Култура”.

 

Съдържателен обхват, документи и формуляри за Програма „Култура” за 2017 г. може да намерите на https://kultura.sofia.bg/

 

Презентацията може да видите тук.


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017 г.
19.09.2016

На 20 септември /вторник/, от 13.00 часа, в Американския център на Столична библиотека /пл. „Славейков” №4А/ ще се проведе пресконференция за предстоящата сесия на Програма „Култура” на Столична община /https://kultura.sofia.bg/. 

От 26 септември до 26 октомври, включително, ще се приемат проектни предложения за съфинансиране от Програмата. 

В пресконференцията ще участва д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, който ще представи актуалните условия и документи на Програма „Култура”. 

В Съдържателния обхват на Програмата е включен специален приоритет, посветен на домакинството на София във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.


Столична програма „Култура” за 2017 г.
14.09.2016

Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за 2017 г.

 

Срокът за подаване на проекти е от 26 септември 2016 г. до 26 октомври 2016 г., включително.  

 

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ /https://kultura.sofia.bg/.

Не се приемат документи изпратени на имейл или по пощата.

 

Обявява се 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2017 г., с изключение на Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност“, по която ще бъде обявена и втора сесия в рамките на 2017 г.

 

В началото на месец октомври ще се проведат Информационни дни и безплатно обучение на кандидатстващите за електронно подаване на проекти и за подготовка на проекти. По-подробна информация ще бъде публикувана допълнително на сайта на Столична програма „Култура“ https://kultura.sofia.bg