Новини
Информация за извършена оценка на постъпилите проекти по Столична програма "Култура" – 2020 г.
19.11.2019

Във връзка с публикуваните резултати от оценяването на  постъпилите проекти по Столична програма "Култура" – 2020 г., Ви уведомяваме, че можете да получите информация за мотивите за дадената оценка, от експертите в дирекция "Култура", отговарящи за съответното направление, в срок от 25 ноември до 13 декември 2019 г., след предварително записване.

Имената и телефоните за контакт може да намерите тук.


Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за 2020 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи
15.11.2019

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за 2020 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 са:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция "Култура", отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;
 4. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Изискуемите документи за Направление 5 са:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция "Култура", отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;
 5. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 6. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 7. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 8. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 9. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 10. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 11. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 12. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 28.11.2019 г. 


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” – 2020 г.
25.10.2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2020 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

Публикуване на резултатите от Комисията за техническа и административна оценка на проектните предложения по Столична програма „Култура” – 2020 г.
24.10.2019

Информираме Ви, че утре, 25 октомври 2019 г., петък, ще бъде публикуван списък на допуснатите и недопуснати проектни предложения от Комисията за техническа и административна оценка на Столична програма „Култура” – 2020 г.


Краен срок по Столична програма „Култура”
16.10.2019
Информираме Ви, че днес, 16 октомври 2019 г., е последният срок за подаване на документи за кандидатстване по Столична програма „Култура”. За технически проблеми ще бъдем на Ваше разположение на телефони (02) 965-34-69, (02) 965 24 22, (02) 987 01 12 до 18:30 ч. След 18:30 ч. може да ни пишете на имейлите: kultura@acstre.com и stolichna.programa.kultura@gmail.com, като оставите телефон за връзка.

ПРОГНОЗЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕСИИТЕ НА СП „КУЛТУРА“ 2019-2020 г.
30.09.2019

СРОКОВЕ

ДЕЙНОСТИ

ПЪРВА СЕСИЯ

 16 септември – 16 октомври 2019 г.

 Срок за подаване на документи

 23 октомври 2019 г.

 Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните  предложения

 24 октомври – 14 ноември 2019 г.

 Съдържателна оценка на проектните предложения

 15 ноември 2019 г.

 Обявяване на резултатите

 15 – 25 ноември 2019 г.

 Подаване на допълнителни документи

 Януари 2019 г. - Февруари 2020 г.

 Подготовка и сключване на договори.

 Януари  2020 г. - Декември 2020 г.

 Стартиране на изпълнението на одобрените за финансираните проекти

ВТОРА СЕСИЯ

 13 януари – 13 февруари 2020 г.

 Втора сесия по Столична програма „Култура“ за Направление 7: „Мобилност“ (външна и вътрешна)

 17 февруари 2020 г.

 Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните предложения по Втора сесия по Столична програма „Култура“

 18 февруари – 4 март 2020 г.

 Съдържателна оценка на проектните предложения по Втора сесия по Столична програма „Култура“

 5 март 2020 г.

 Обявяване на резултатите от Втора сесия по Столична програма „Култура“

 5 – 18 март 2020 г.

 Подаване на допълнителни документи за Втора сесия по Столична програма „Култура“

 Април 2020 г.

 Подготовка и сключване на договори за Втора сесия по Столична програма „Култура“

 Май – Август 2020 г.

 Стартиране на изпълнението на одобрените за финансираните проекти от Втора сесия на Столична програма "Култура"

ТРЕТА СЕСИЯ

 4 май – 4 юни 2020 г.

 Трета сесия по Столична програма „Култура“ за Направление 7: „Мобилност“ (външна и вътрешна)

 8 юни 2020 г.

 Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните предложения по Трета сесия по Столична програма „Култура“

 9 юни – 18 юни 2020 г.

 Съдържателна оценка на проектните предложения по Трета сесия по Столична програма „Култура“

 19 юни 2020 г.

 Обявяване на резултатите от Трета сесия по Столична програма „Култура“

 19 юни – 2 юли 2020 г.

 Подаване на допълнителни документи за Трета сесия по Столична програма „Култура“

 Юли 2020 г.

 Подготовка и сключване на договори за Трета сесия по Столична програма „Култура“

 Септември - Декември

 Стартиране на изпълнението на одобрените за финансираните проекти от Трета сесия на Столична програма "Култура"