Новини
Утвърдени за финансиране проекти по Столична програма „Култура” за 2019 г.
08.01.2019
Проекти, утвърдени с Решение № 875/20.12.2018 г. от Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма „Култура” за 2019 г., може да видите тук.

Информация за извършена оценка на постъпилите проекти по Столична програма "Култура" – 2019 г.
13.11.2018

Във връзка с публикуваните резултати от оценяването на  постъпилите проекти по Столична програма "Култура" – 2019 г., Ви уведомяваме, че можете да получите информация за мотивите за дадената оценка, от експертите в дирекция "Култура", отговарящи за съответното направление, след предварително записване.

Имената и телефоните за контакт може да намерите тук.


Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за 2019 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи
08.11.2018

 Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за 2019 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 са:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция "Култура", отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;
 4. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Изискуемите документи за Направление 5 са:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция "Култура", отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;
 5. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 6. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 7. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 8. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 9. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 10. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 11. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 12. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 22.11.2018 г. в Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.

 


ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” – 2019 г.
24.10.2018
ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2019 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” – 2019 г.
17.10.2018

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2019 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!


ПРОГНОЗЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕСИИТЕ НА СП „КУЛТУРА“ 2018-2019 г.
15.10.2018


СРОКОВЕ

ДЕЙНОСТИ

10 септември – 10 октомври 2018 г.

            Срок за подаване на документи

17 октомври 2018 г.

Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните предложения

18 октомври – 8 ноември 2018 г.

Съдържателна оценка на проектните предложения

8 ноември 2018 г.

Обявяване на резултатите

9 – 22 ноември 2018 г.

Подаване на допълнителни документи

Декември 2018 г.

Подготовка и сключване на договори.

Януари 2019 г.

Стартиране на изпълнението на одобрените за финансираните проекти

11 март – 11 април 2019 г.

Втора сесия по Столична програма „Култура“ за Направление 7: „Мобилност“ (външна и вътрешна)

Януари – 15 декември 2019 г.

Период за изпълнение на проектите

До 15 декември 2019 г.

Представяне на съдържателни и финансови отчети