Новини

13.11.2023
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2023 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

09.11.2023
НА 13 НОЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ СПИСЪЦИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2024 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА". 

18.10.2023

Обучение на тема: "Подготовка на проекти и развитие на проектна идея.“

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, Столична община ще проведе обучение, което е насочено към артисти/организации които искат да подобрят уменията си в писането на проекти, да подобрят квалификацията си, да придобият нови знания и умения във връзка с подготовката и развитието на проектна идея. Обучението е специализирано и не покрива тематиката на информационните дни за кандидатстване в актуалната сесия на Програма „Култура“, които Столична община организира ежегодно.

 Модули:

 • Кога да кандидатстваме с проект? Как да четем условията на програмите?
 • Разликата между цели, дейности, резултати, въздействие.
 • Как да представим проекта, така че да бъде разбрана идеята ни?
 • Бюджетиране на проект.
 • Важните детайли.
 • Отчитане на проекта, мониторинг и оценка.

 

За кого е обучението?

Могат да участват артисти или организации, които имат до три успешно реализирани проекта, подкрепени от финансиращи програми или ще кандидатстват за първи път. Целта на обучението е да подпомогне развитието на кандидатите и да даде отговор на често задавани въпроси.

Обучението е БЕЗПЛАТНО, а желаещите да участват трябва да се запишат предварително  на имейла на дирекция „Култура“ stolichna.programa.kultura@gmail.com  като с регистрацията си приемат, че ще присъстват в цялото обучение.

Дата на провеждане и часове:

26 октомври, от 14.00 до 17:30 ч., София, пл."Славейков" №4, ет.4, Зала "Виктория".

Предварителна подготовка:

Прочетете внимателно правилата за кандидатстване в настоящата сесия на Столична програма „Култура“. Обърнете специално внимание на изискваните допълнителни документи, тъй като за набавянето на някои от тях е необходимо време. Набележете въпроси и елементи, които не са ви ясни, за да ви консултираме по тях. Всички разяснения ще са по съществото на формулярите, а не по конкретното художествено съдържание на проекта.


04.10.2023

Столична община, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2024 г.

 Срокът за подаване на проекти е от 3 октомври до 6 ноември 2023 г., включително. 

 Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg.

 Документи по Столична програма "Култура" – 2024 г.:

 

Информационни дни Столична програма "Култура":

 На 10 и 12 октомври 2023 г. ще се проведат информационни дни за кандидатстване в сесията на Столична програма „Култура” за 2024 г.

Програмата включва три модула, които ще бъдат представени във всеки от двата дни:

 • Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;
 • Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
 • Електронно подаване на документи.

График:

 • 10 октомври, вторник, от 10:00 до 13:00 ч.
 • 12 октомври, четвъртък, от 10:00 до 13:00 ч.

 

Обучението ще се проведе онлайн в платформата Cisco Webex.

 Обучението е БЕЗПЛАТНО, но е задължително да изпратите имейл на stolichna.programa.kultura@gmail.com, като посочите на кой от дните желаете да се включите.

Заявилите участие в обучението ще получат покана за видеовръзка.


27.07.2023

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2024г. вижте ТУК.

През м. Септември ще бъдат качени документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2024 г.

Специален приоритет през 2024 ще бъде фокусът върху образованието като инструмент за развиване на интерес към съвременното изкуство, обучителни програми, менторства, както и развитие на нови публики. Столична община ще подкрепя инициативи за популяризиране и интерпретиране на изкуствата, така че те да са по-достъпни за гражданите на София.

Вторият Специален приоритет е насърчаването на развитието и изявата на младите хора - творци и културни мениджъри. Подкрепа за организации, сцени и пространства, които инвестират в нови или все още непознати творци, привличат младежки публики, дават възможности за дебюти, популяризират нови творчески изяви.

Столична програма “Култура” ще подкрепя проекти, които имат заложена идея за прилагане на устойчиви практики за екологична отговорност.

Сесията за кандидатстване ще бъде отворена от 3 октомври до 6 ноември 2023 г., а проектите трябва да се реализират от 15 февруари до 15 декември 2024 година. Само по Направление „Мобилност“ ще бъде реализирана още една сесия: 15 април – 15 май 2024 г. (за събития, които ще се реализират от 17 юни до 15 декември 2024 г.)

Тази година за първи път се посочва таван на исканото финансиране по направления с изключение на Направление 6 “Културно наследство и социализация”.

Направление 7 “Мобилност” ще подрепя само проекти за една външна мобилност - транспорт или настаняване. Ще има две сесии, обхващащи цялата година.

Направление 6 “Културно наследство и социализация” е с разширен обхват и разглежда проекти от периода от древността до края на 20 век, според определението дадено в Закона за културното наследство.

Дирекция "Култура" ще организира информационни дни с фокус върху подготовка на проекти, развитието на проектна идея и представяне на новата стратегия за развитие на културата и изкуствата в София в периода 2023 -2033 г. вижте ТУК.


07.06.2023
Финансирани проекти по Направление "Мобилност", втора сесия на Столична програма "Култура"- 2023 приети с Решение №336 от 25.05.2023 г. на Столичен общински съвет. ТУК!