Новини

09.01.2024
Уважаеми партньори, 
поради забавянето в оперативната дейност на Столичния общински съвет и невъзможността да бъдат гласувани резултатите от сесията за 2024 година на Столична програма "Култура", Дирекция “Култура” все още не може да сключва договори с одобрените за финансиране организации. 
По същите причини все още не са приети от СОС "Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития за 2024 г." и не можем да приемаме кандидатури. 
Надяваме се в най-скоро време Столичният общински съвет да заработи пълноценно, за да продължим работата по съвместните ни проекти. 
Благодарим Ви за търпението и сме на Ваше разположение.

08.12.2023
Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура" за 2024 г. и класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура", може да видите ТУК.
Проектите, за които няма посочена сума са класираните в резерва.
Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 са:
 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура", отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.
Изискуемите документи за Направление 6 са:
 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура", отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 3. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 4. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 5. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 6. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 7. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 8. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 9. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 10. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.
Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 19 декември 2023 г.

13.11.2023
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2023 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

09.11.2023
НА 13 НОЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ СПИСЪЦИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2024 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА". 

18.10.2023

Обучение на тема: "Подготовка на проекти и развитие на проектна идея.“

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, Столична община ще проведе обучение, което е насочено към артисти/организации които искат да подобрят уменията си в писането на проекти, да подобрят квалификацията си, да придобият нови знания и умения във връзка с подготовката и развитието на проектна идея. Обучението е специализирано и не покрива тематиката на информационните дни за кандидатстване в актуалната сесия на Програма „Култура“, които Столична община организира ежегодно.

 Модули:

 • Кога да кандидатстваме с проект? Как да четем условията на програмите?
 • Разликата между цели, дейности, резултати, въздействие.
 • Как да представим проекта, така че да бъде разбрана идеята ни?
 • Бюджетиране на проект.
 • Важните детайли.
 • Отчитане на проекта, мониторинг и оценка.

 

За кого е обучението?

Могат да участват артисти или организации, които имат до три успешно реализирани проекта, подкрепени от финансиращи програми или ще кандидатстват за първи път. Целта на обучението е да подпомогне развитието на кандидатите и да даде отговор на често задавани въпроси.

Обучението е БЕЗПЛАТНО, а желаещите да участват трябва да се запишат предварително  на имейла на дирекция „Култура“ stolichna.programa.kultura@gmail.com  като с регистрацията си приемат, че ще присъстват в цялото обучение.

Дата на провеждане и часове:

26 октомври, от 14.00 до 17:30 ч., София, пл."Славейков" №4, ет.4, Зала "Виктория".

Предварителна подготовка:

Прочетете внимателно правилата за кандидатстване в настоящата сесия на Столична програма „Култура“. Обърнете специално внимание на изискваните допълнителни документи, тъй като за набавянето на някои от тях е необходимо време. Набележете въпроси и елементи, които не са ви ясни, за да ви консултираме по тях. Всички разяснения ще са по съществото на формулярите, а не по конкретното художествено съдържание на проекта.


04.10.2023

Столична община, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2024 г.

 Срокът за подаване на проекти е от 3 октомври до 6 ноември 2023 г., включително. 

 Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg.

 Документи по Столична програма "Култура" – 2024 г.:

 

Информационни дни Столична програма "Култура":

 На 10 и 12 октомври 2023 г. ще се проведат информационни дни за кандидатстване в сесията на Столична програма „Култура” за 2024 г.

Програмата включва три модула, които ще бъдат представени във всеки от двата дни:

 • Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;
 • Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
 • Електронно подаване на документи.

График:

 • 10 октомври, вторник, от 10:00 до 13:00 ч.
 • 12 октомври, четвъртък, от 10:00 до 13:00 ч.

 

Обучението ще се проведе онлайн в платформата Cisco Webex.

 Обучението е БЕЗПЛАТНО, но е задължително да изпратите имейл на stolichna.programa.kultura@gmail.com, като посочите на кой от дните желаете да се включите.

Заявилите участие в обучението ще получат покана за видеовръзка.