Новини
Презентации, представени на обучението за кандидатстване по Столична програма „Култура” – 2019 г.
27.09.2018

Съдържателен обхват и правила за подаване на проектни предложения 2019 г.  презентацията вижте тук
 
Условия за участие, необходими документи, критерии за оценка  презентацията вижте тук 

Безплатно обучение за кандидатстване по Столична програма „Култура” – 2019 г.
30.08.2018


На 
19, 20 и 21 септември 2018 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура” за 2019 г.

Обучението включва три модула:

  1. Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
  2. Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;
  3. Електронно подаване на документи.

Записване на e-mail: stolichna.programa.kultura@gmail.com, като се посочат предпочитаната дата, име и телефон за обратна връзка – от 03.09.2018 г.

 

Обучението ще се проведе по следния график:

  • 19 септември, сряда, от 10.00 до 13.00ч., в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4А
  • 20 септември, четвъртък, от 14.00 до 17.00ч., в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4А
  • 21 септември, петък, от 10.00 до 13.00ч., в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4А

Столична програма „Култура” – 2019 г.
30.08.2018


В изпълнение на Решение № 552 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за 2019 г.

Срокът за подаване на проекти е от 10 септември до 10 октомври 2018 г., включително.  

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg. Не се приемат заявления и документи, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др.

 

Обявява се 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г., с изключение на Направление „Мобилност“ (външна и вътрешна), за което ще бъде обявена и втора сесия, със срок за подаване на документи от 11 март до 11 април 2019 г.

Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук

 

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура" за 2019 г. вижте тук

 

Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2019 г. вижте тук


През 2018 г. Столична община, чрез Дирекция „Култура”, ще обяви сесия на Столична програма „Култура” за 2019 г.
02.08.2018

През 2018 г. Столична община, чрез Дирекция „Култура”, ще обяви сесия на Столична програма „Култура” за 2019 г.

Срокът за подаване на проекти ще бъде от 10 септември до 10 октомври 2018 г., включително.  

Проектните предложения ще се приемат само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. няма да бъдат приемани.

Ще бъде обявена 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г., с изключение на „Мобилност“ (външна и вътрешна), по която ще бъде обявена и втора сесия, със срок за подаване на документи от 11 март – 11 април 2019 г.

Актуалните документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2019 г. ще бъдат публикувани допълнително на сайта на Столична програма „Култура“ /https://kultura.sofia.bg/

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура" за 2019 г. вижте тук.


Утвърдени за финансиране проекти от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2018 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”
14.06.2018
Финансирани проекти, утвърдени с Решение № 347/31.05.2018 г. от Столичния общински съвет, от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2018 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”, може да видите тук .

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ и Списък на класираните в резерва проектни предложения от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2018 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”, за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи
08.05.2018

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ и Списък на класираните в резерва проектни предложения от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2018 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”, за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 5 и ал. 6 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Изискуеми документи:

  1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
  3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация.


Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 22.05.2018 г. в Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.