Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 02.11.2021 13:27

Често задавани въпроси

 1. Какво правя ако нямам електронен подпис?

Регистрация за нови кандидати, ако не разполагат с електронен подпис и не са участвали преди в кампания на ПК (нямате номер от регистъра на ПК)
• Изтеглете заявление за вписване в регистъра
• Попълвате и разпечатвате заявлението
• Представяте попълнено заявление в деловодството на Столична Община - дирекция "Култура"
• На предоставения от Вас e-mail в заявлението ще получите Вашият номер в регистъра и потребителско име и парола за онлайн кандидатстване. Моля, проверявайте СПАМ папката на Вашата електронна поща.

2. Ако притежаваме ел. подпис, но не сме участвали преди в ПК, пак ли е необходимо да представим заявление до деловодството за регистрация?
Ако имате електронен подпис на представляващия организацията, можете на направите регистрацията по електронен път, не е необходимо да внасяте заявлението в деловодството на Дирекция "Култура".

3. Kак мога да направя справка за регистрацията си в регистъра от предходните години?
Регистрация на кандидати от предишни години, които НЕ са подавали електронна кандидатура след 2015-та година, но имат издаден номер от регистъра на ПК

• Натиснете тук.
• Кликнете върху бутона „Регистрация“.
• Попълнете формата за регистрация с необходимите данни.
• Кликвате на квадратчето до надписа "Не съм робот".
• Кликвате на бутона „Регистрация“.
• Попълвате електронната бланка с необходимите данни
• Кликвате върху бутона „Желая да заявя услугата“.
• На предоставения от Вас e-mail в заявлението ще получите известие, когато профилът ви е проверен и активиран от служител на дирекция „Култура“.

4. Интересува ни какво ще е допустимото финансиране на проект, при положение че всички описания за дигиталност и иновативност изискват технически специалисти и програмисти, които искат значително по-големи хонорари?
По Столична програма „Култура“ не са заложени максимални прагове за кандидатстване. Ориентир за това можете да намерите в списъка с финансирани проекти за предходната година.

5. В бланката за бюджет срещам процент за личен принос мин. 5 процента, при често задавани въпроси процентите са 20. Коя цифра важи?
Процентът на собсвено участие за 2021 г. е 5%, като тази година то е само финансово.
6. Kак се отчита личния принос, по същия начин като останалите разходи ли?
Собсвеното участие се отчита с разходооправдателни документи (фактури/граждански договори със съответното плащане към тях - платежно нареждане/сметка за изплатена сума и внесени осигуровки.

7. Закупуването на техника към кои бюджетни разходи спада? В административните разходи поемат ли се раходи за счетоводство, координатор ...?

Видовете разходи, които влизат в административните разходи са описани в съдържателния обхват. Административните разходи могат да включват и разходи за счетоводител и ръководител на проекта. Разходите за техника са програмен разход.
Моля, имайте предвид, че програмата допуска финансиране за закупуване на техника, софтуер, техническо оборудване и пр., на стойност до прага на същественост за придобиване на ДМА, а именно 840 (осемстотин и четиридесет) лв. с ДДС, а за закупуване на компютърна конфигурация –600 (шестстотин) лв. с ДДС, съгласно счетоводната политика на Столична община.

8. Здравейте, може ли да попитам конкретно дали за реализацията задължително трябва да има дигитален/ филмиран вариант спектакълът, който е планиран да се случи на живо, чисто като мярка за преструктуриране? Или може като мярка за преструктуриране да бъде нещо друго?

Няма задължително изискване за дигитално представяне по СПК 2021. Акцентите на програмата са 3 и дигиталното представяне е само един от тях. Важно е да съобразите епидемиологичната обстановка в страната и дали ще бъде възможно представлението, което сте замислили и присъствието на публика.

9. Може ли ЕООД да участва?
Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Столична програма "Култура" имат:
1. регистрирани като юридически лица с нестопанска цел;
2. регистрирани като търговци по Търговския закон;
3. регистрирани като кооперации по Закона за кооперациите;
4. юридически лица, създадени със закон или акт на орган на изпълнителната власт.

Кандидатите следва да имат седалище на територията на Столична община.

10. Финансиране от друга прогама може ли да се приема като собствен принос при кандидастването ни тук?
Финансирането от други програми се записва във формуляра за бюджет като собствен принос. Във формуляра за проект се упоменава финансирането от друга програма в раздел „Партньори“, като се подава и писмо за партньорство.

11. Във връзка с Направление 8: имаме проект по програма "Творческа Европа", в който основните дейности са през 2021 г. Можем ли да кандидатстваме за целия собствен принос (18,000 евро) към Столична община, тъй като тази година програмата на НФК беше затворена, когато сключихме договора за безвъзмездна финансова помощ. Или да кандидатстваме за половината от сумата по собствения принос, а за остатъка - към НФК следващата година?

Имате право да кандидатствате и за част от собствения принос и за цялата сума.


12. Ще бъдат ли одобрявани разходи по граждански договори за хонорари?
Да.

13. Тези 15% промени бюджета на проекта, които са разрешени, трябва ли да се съгласуват предварително или са допустими само като ги обосновем добре после в отчета?
Не се изисква предсварително одобрение от страна на Столична община за бюджетни промени в рамките на 15 % от бюджета. Бюджетните промени не могат да водят до промяна на бюджетното съотношение между собствен принос и безвъзмездно финансиране от страна на СПК. Могат да бъдат само във финансираните пера от Столична програма „Култура“.

14. Трябва ли задължително реализирането да бъде в София?
Реализирането на проектите трябва да се реализира на територията на Столична община. Възможна е реализация извън Столична община само за проектите в направление „Мобилност“

15. За ООД, което оперира на територията на СО, но е регистрирано в друга община, ще бъде ли възможно да кандидатства?
Кандидатстващата организация трябва да има седалище на територията на Столична община или разкрит филиал с адрес на управление на територията на Столична община.

16. Здравейте, задължително ли е да представим медиен план и споразумение с медия за кандидатстване по направление "Кино"?
Да, подаването на медиен план и споразумение с медия за кандидатстване по Направление „Кино“ е задължително. Споразумението може да бъде с медия от целия спектър на медиите, вкл. и с онлайн платформи за видео споделяне и др.
Като документ за споразумение с медия, може да бъде приложена информация за съществуващ канал в платформата на youtube.com, като се декларира, че видеото ще бъде качено там.

17. Възможно ли е ДМА да струва например 1000 лв., но само 50% от тях да се поеме от СП "Култура", а останалата от собствени средства?
Не.

18. Колко процента от общия бюджет могат да бъдат хонорите?
По Столична програма „Култура“ не е налице изискване хонорарите да бъдат до определен процент от бюджета.

19. Собственият принос процент от всяко перо на бюджета ли е, или може да бъде за конкретен разход?
Собственият принос може да бъде определен за всеки или някои от разходните пера, които се финансират от СПК, а също така може да бъде и за покриване изцяло на някое от бюджетните пера.

20. Разходи за счетоводител могат ли да бъдат към административни разходи?
Разходът за счетоводител е административен разход.

21. При условие, че проекта ще се осъществява за първи път, каква препоръка се очаква да представим?
Препоръката следва да съдържа информация и оценка за проекта, кандидата и евентуалния принос на проекта.

22. Може ли ръководителят на проекта да е лице външно на кандидатстваща организация, например това да е режисьорът на спектакъла или филма?
Няма изискване за нито един от участниците в проекта да бъде служител на организацията на трудов договор. Организацията гарантира готовността и желанието на всички членове на екипа и участници да участват в него.

23. Скрийншот от Търговския регистър достатъчен ли е за доказване на актуално състояние на ООД или е необходим документ от Търг. регистър?
Скрийншот от Търговския регистър се счита за доказване на актуално състояние.

24. Ако спечелен проект по СПК за 2020 не се е реализирал заради забрана осъществяването на културни къбития и финансирането е върнато, това счита ли се за неизпълнение условията при предходно финансиране? Ще може ли да се кандидатства за 2021?
Прекратен проект през 2021 г. и възстановените средства не се счита за неизпълнение на условията при предходно кандидатстване. Организацията има право да кандидатства за финансиране през 2021 г.

25. Разходите за принтер, скенер, компютърна административен разход ли са или влизат към "програмни разходи"?
Разходите за техника се определят като вид , в зависимост от спецификата на проекта. Ако проектът предвижда дигитализация на съдържание, то съответния разход попада в графа „Програмни разходи“. Ако искате да закупите техника за административна дейност по проекта, то съответния разход попада в „Административни разходи“.

26. Ако организацията ни дължи данъци, но те са отложени със специален документ към НАП, за момента, имаме ли право да участваме и къде трябва да впишем тази информация?
Организацията има право на финансиране, ако има отлагателно споразумение за дължимите данъци. Ако проектът ви е финансиран, представете документ за споразумението заедно с другите изисквани документи.

27. Здравей ако участници артисти от чужбина трябв али да превеждаме СВ-то му!?
Всички документи, които се подават, трябва да бъдат на български език.

28. Ако проектът предвижда превод, това счита ли се за партньорска организация?
Партньорска организация е организация, която участва в реализацията на проекта, а не просто има роля на изпълнител за някои от дейностите в него.

29. Ако проектът се изпълнява от юридическо лице, което не е културна организацияя, а бизнес ООД в случая заведение в което искаме да развиваме култрурна дейност. Възможно ли е да кандидатстваме?
Няма забрана за кандидатстване.


   • ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ

    КОНТАКТИ

     

    Координатор на СП „Култура”

     

    Биляна Генова - директор на дирекция "Култура"


    приемно време:
    петък, 9.00ч. - 11.00ч.

    тел.: 02 988 20 08;
    факс: 02 986 20 99;
    e-mail: biliana_genova@abv.bg; dko_so@mail.bg

    Направление 1: „Театър”

    Нели Горанова – главен експерт

    тел.: 02 986 22 78;
    GSM: 0884 900 879;
    e-mail: neli_gor@abv.bg

    Направление 2: „Музика”

    Направление 3: „Танц, танцов театър и пърформанс”

    Анна Донева - главен експерт

    тел.: 02 987 48 92;
    GSM: 0889 059 912;
    e-mail: anna_doneva@abv.bg

    Направление 4: „Визуални изкуства”

    Ивана Пасева - главен експерт

    тел.: 02 986 22 78;
    GSM: 0884 900 881;
    e-mail: ivana_art@abv.bg

    Направление 5: „Литература и популяризиране на четенето ”

    Ирина Михайлова - старши експерт

     

    тел.: 02 987 06 39;
    GSM: 0884 900 892;
    e-mail: mihaylova_irina@abv.bg

    Направление 6: „Културно наследство и социализация”

    Направление 8: „Международни културни партньорства ”

    Ирина Занева - старши експерт

    тел.: 02 987 78 94;
    GSM: 0889 500 787;
    e-mail: zaneva2002@yahoo.com

    Направление 7: „Мобилност”

    Надежда Семова - старши експерт


    GSM: 0884 900 890;
    e-mail: nadejda.semova@gmail.com

    Направление 9: “Активни публики”

    Милена Ананиева - старши експерт

    тел.: 02 981 64 26;
    GSM: 0884 900 886;
    e-mail: milena_ananieva@abv.bg

    Направление 10: "Кино"

    Ростислава Генчеваглавен специалист

     


    GSM: 0889 007 646;
    e-mail: rostislavag@gmail.com

    Направление 11: "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)"

    Кристина Белчева - главен експерт

    тел: 02 987 06 39;
    GSM: 0884 900 883;
    e-mail: kbelcheva@abv.bg

     

  • При технически въпроси, свързани с онлайн кандидатстването, моля свържете се със специалист на Софтуерна група „АКСТЪР”:
   • Телефон за връзка: (02) 965-34-69, 9:30-18:30, Понеделник до Петък
   • e-mail: kultura[маймунско а]acstre.com