Столична програма „Култура” – 2020 г.

Дата на публикуване: 12.07.2019 12:09

В изпълнение на Решение № 394 от 27.06.2019 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г.

Срокът за подаване на проекти е от 16 септември до 16 октомври 2019 г., включително.  

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg. 

Обявява се 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2020 г., с изключение на Направление „Мобилност“ (външна и вътрешна), за което ще бъдат обявени допълнително две сесии, със срок за подаване на документи:

  • Втора сесия от 13 януари до 13 февруари 2020 г.;
  • Трета сесия от 4 май до 4 юни 2020 г.

Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2020 г. вижте тук

Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2020 г. вижте тук