Документи и формуляри 2023

Дата на публикуване: 30.09.2022 17:21
Презентация за Столична програма "Култура" 2023 г. може да изтеглите тук.

Направление 1 - "Театър"


 1. Бланка формуляр "Театър" 2023
 2. Насоки за оценка "Театър" 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие
Направление 2 - "Музика"

 1. Бланка формуляр "Музика" 2023
 2. Насоки за оценка "Музика и танц" 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие
Направление 3 - "Танц, танцов театър и пърформанс"

 1. Бланка формуляр "Танц, танцов театър и пърформанс" 2023
 2. Насоки за оценка "Танц, танцов театър и пърформанс" 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие
Направление 4 - "Визуални изкуства"

 1. Бланка формуляр "Визуални изкуства" 2023
 2. Насоки за оценка "Визуални изкуства" 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие
Направление 5 - "Литература и популяризиране на четенето"

 1. Бланка формуляр "Литература и популяризиране на четенето" 2023
 2. Насоки за оценка "Литература и популяризиране на четенето" 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие
Направление 6 - "Културно наследство и социализация"

 1. Бланка формуляр "Културно наследство и социализация" 2023
 2. Насоки за оценка "Културно наследство и социализация" 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие
Направление 7 - „Мобилност”

 1. Бланка формуляр „Мобилност” 2023
 2. Насоки за оценка „Мобилност” 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие
Направление 8 - "Международни културни партньорства"

 1. Бланка формуляр "Международни културни партньорства" 2023
 2. Насоки за оценка "Международни културни партньорства" 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие
Направление 9 - "Културно-образователни проекти, активни публики"

 1. Бланка формуляр "Културно-образователни проекти, активни публики" 2023
 2. Насоки за оценка "Културно-образователни проекти, активни публики" 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие
Направление 10 - "Кино"

 1. Бланка формуляр "Кино" 2023
 2. Бланка формуляр "Кино - дебют" 2023
 3. Насоки за оценка "Кино" 2023
 4. Необходими документи
 5. Условия за участие
Направление 11 - "София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)"

 1. Бланка формуляр "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2023
 2. Насоки за оценка "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2023
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

Общи формуляри, бланки и образци

 1. Декларация - образец 1
 2. Формуляр за бюджет 2023
 3. Заявление за кандидатстване 2023
 4. Правила за отчитане на СПК 2023

Приложения за отчитане на проекти, финансирани по Столична програма "Култура"