Документи и формуляри-2017

Дата на публикуване:

 

Направление 1 - "Творческа София" 

1. Бланка формуляр "Творческа София" 2017

2. Насоки за оценка "Творческа София" 2017

3. Необходими документи

4. Условия за участие 

 

 Направление 2 - "Културно наследство" 

1. Бланка формуляр "Културно наследство" 2017

2. Насоки за оценка "Културно наследство" 2017

3. Необходими документи

4. Условия за участие

 

 Направление 3 - "Културни диалози"

 

Програма "Културни партньорства и копродукции" 

1. Бланка формуляр "Културни партньорства и копродукции" 2017

2. Насока за оценка за "Културни партньорства и копродукции" 2017

3. Необходими документи

4. Условия за участие

 

Програма "Външна и вътрешна мобилност" 

1. Бланка формуляр "Външна и вътрешна мобилност" 2017

2. Насока за оценка за "Външна и вътрешна мобилност" 2017

3. Необходими документи

4. Условия за участие

 

 Направление 4 - "Култура на общността"

1. Бланка формуляр "Активно участие" 2017

2. Насоки за оценка "Активно участие" 2017

3. Необходими документи

4. Условия за участие

 

 Направление 5 - "София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)

1. Бланка формуляр "София творчески град на киното" 2017

2. Насоки за оценка "София творчески град на киното" 2017

3. Необходими документи

4. Условия за участие

 

 

Допълнителни документи 

1. Декларация за авторски права образец 1

2. Декларация за достоверност образец 2 

3. Декларация за участие образец 3

4. Формуляр за бюджет СПК 2017г.

5. Заявление за кандидатсване 2017г.

6. Договор над десет хиляди лева

7. Договор под десет хиляди лева

8. Правила за отчитане на СПК 2017г.

 

 

 

Регистрация на нови участници

  • Информация за регистрация може да намерите тук