Документи и формуляри 2020 г.

Дата на публикуване: 04.07.2019 14:56

Направление 1 - "Театър" 

 1. Бланка формуляр "Театър" 2020
 2. Насоки за оценка "Театър" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

 Направление 2 - "Музика и танц" 

 1. Бланка формуляр "Музика и танц" 2020
 2. Насоки за оценка "Музика и танц" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

 Направление 3 - "Визуални изкуства"

 1. Бланка формуляр "Визуални изкуства" 2020
 2. Насоки за оценка "Визуални изкуства" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 4 - "Литература"

 1. Бланка формуляр "Литература" 2020
 2. Насоки за оценка "Литература" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 5 - "Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности"

 1. Бланка формуляр "Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности" 2020
 2. Насоки за оценка "Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 6 - "Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата"

 1. Бланка формуляр "Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата" 2020
 2. Насоки за оценка "Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 7 - "Мобилност" 

 1. Бланка формуляр "Мобилност" 2020
 2. Насоки за оценка "Мобилност" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 8 - "Културни партньорства и копродукции" 

 1. Бланка формуляр "Културни партньорства и копродукции" 2020
 2. Насоки за оценка "Културни партньорства и копродукции" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

 Направление 9 - "Активни публики"

 1. Бланка формуляр "Активни публики" 2020
 2. Насоки за оценка "Активни публики" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 10 - "Кино" 

 1. Бланка формуляр "Кино" 2020
 2. Насоки за оценка "Кино" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 11 - "София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 

 1. Бланка формуляр "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2020
 2. Насоки за оценка "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2020
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие


 

Общи формуляри, бланки и образци

 1. Декларация за авторски права - образец 1
 2. Декларация за достоверност - образец 2
 3. Декларация за участие - образец 3
 4. Формуляр за бюджет 2020
 5. График на дейностите - образец
 6. Заявление за кандидатстване 2020
 7. Правила за отчитане на СПК 2020
Приложения за отчитане на проекти, финансирани по Столична програма "Култура"

    1. Приложения към договори