Новини
Столична програма „Култура” – 2019 г.
30.08.2018


В изпълнение на Решение № 552 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за 2019 г.

Срокът за подаване на проекти е от 10 септември до 10 октомври 2018 г., включително.  

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg. Не се приемат заявления и документи, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др.

 

Обявява се 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г., с изключение на Направление „Мобилност“ (външна и вътрешна), за което ще бъде обявена и втора сесия, със срок за подаване на документи от 11 март до 11 април 2019 г.

Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук

 

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура" за 2019 г. вижте тук

 

Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2019 г. вижте тук