Документи и формуляри 2019 г.

Дата на публикуване: 27.08.2018 16:59

Направление 1 - "Театър" 

 1. Бланка формуляр "Театър" 2019
 2. Насоки за оценка "Театър" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

 Направление 2 - "Музика и танц" 

 1. Бланка формуляр "Музика и танц" 2019
 2. Насоки за оценка "Музика и танц" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

 Направление 3 - "Визуални изкуства"

 1. Бланка формуляр "Визуални изкуства" 2019
 2. Насоки за оценка "Визуални изкуства" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 4 - "Литература"

 1. Бланка формуляр "Литература" 2019
 2. Насоки за оценка "Литература" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 5 - "Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности"

 1. Бланка формуляр "Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности" 2019
 2. Насоки за оценка "Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 6 - "Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата"

 1. Бланка формуляр "Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата" 2019
 2. Насоки за оценка "Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 7 - "Мобилност" 

 1. Бланка формуляр "Мобилност" 2019
 2. Насоки за оценка "Мобилност" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 8 - "Културни партньорства и копродукции" 

 1. Бланка формуляр "Културни партньорства и копродукции" 2019
 2. Насоки за оценка "Културни партньорства и копродукции" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

 Направление 9 - "Активни публики"

 1. Бланка формуляр "Активни публики" 2019
 2. Насоки за оценка "Активни публики" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 10 - "Кино" 

 1. Бланка формуляр "Кино" 2019
 2. Насоки за оценка "Кино" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 11 - "София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 

 1. Бланка формуляр "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2019
 2. Насоки за оценка "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2019
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие


 

Общи формуляри, бланки и образци

 1. Декларация за авторски права образец 1
 2. Декларация за достоверност образец 2
 3. Декларация за участие образец 3
 4. Формуляр за бюджет 2019
 5. График на дейностите - образец
 6. Заявление за кандидатсване 2019
 7. Правила за отчитане на СПК 2019
 8. Договор над десет хиляди лева
 9. Договор под десет хиляди лева

Регистрация на нови участници

 • Информация за регистрация може да намерите тук