Потърсете в сайта
Формуляри за кандидатстване 2019г.
Документи за кандидатстване за раздел "Стратегически събития" и раздел "Значими събития":
Документи за кандидатстване за раздел "Събития на Столичните райони":