Документи и формуляри 2022

Дата на публикуване: 14.10.2021 15:03

Направление 1 - "Театър" 

 1. Бланка формуляр "Театър" 2022
 2. Насоки за оценка "Театър" 2022
 3. Необходими документи 
 4. Условия за участие

 Направление 2 - "Музика" 

 1. Бланка формуляр "Музика" 2022
 2. Насоки за оценка "Музика и танц"  2022
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 Направление 3 - "Танц, танцов театър и пърформанс"

 1. Бланка формуляр "Танц, танцов театър и пърформанс" 2022
 2. Насоки за оценка "Танц, танцов театър и пърформанс" 2022
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

 Направление 4 - "Визуални изкуства"

 1. Бланка формуляр "Визуални изкуства" 2022
 2. Насоки за оценка "Визуални изкуства" 2022
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 5 - "Литература и популяризиране на четенето"

 1. Бланка формуляр "Литература и популяризиране на четенето" 2022
 2. Насоки за оценка "Литература и популяризиране на четенето" 2022
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 6 - "Културно наследство и социализация"

 1. Бланка формуляр "Културно наследство и социализация" 2022
 2. Насоки за оценка "Културно наследство и социализация" 2022
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

Направление 7 -  „Мобилност” 

 1. Бланка формуляр „Мобилност” 2022
 2. Насоки за оценка „Мобилност”  2022
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 8 - "Международни културни партньорства" 

 1. Бланка формуляр "Международни културни партньорства" 2022
 2. Насоки за оценка "Международни културни партньорства" 2022
 3. Формуляр за бюджет "Международни културни партньорства" 2022
 4. Необходими документи
 5. Условия за участие

  Направление 9 - "Активни публики"

 1. Бланка формуляр "Активни публики" 2022
 2. Насоки за оценка "Активни публики" 2022
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 Направление 10 - "Кино" 

 1. Бланка формуляр "Кино" 2022
 2. Насоки за оценка "Кино" 2022
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 11 - "София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 

 1. Бланка формуляр "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2022
 2. Насоки за оценка "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2022
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

Общи формуляри, бланки и образци

 1. Декларация - образец 1
 2. Формуляр за бюджет 2022
 3. Заявление за кандидатстване 2022
 4. Правила за отчитане на СПК 2022
Приоритети от Стратегия за развитие на културата на Столична община „София – Творческа столица 2013-2023”, може да видите тук

Добри практики в областта на привличане на публиките, развитие на професионализма и специфично ангажирането на младежката аудитория, може да видите тук

Приложения за отчитане на проекти, финансирани по Столична програма "Култура"

    1. Приложения към договори