Условия за участие, необходими документи, критерии за оценка 2020 г.

Дата на публикуване: 30.09.2019 16:10

  1. Условия за участие, необходими документи, критерии за оценка 2020 г. - Текуща страница
  2. Съдържателен обхват и правила за подаване на проектни предложения 2020 г.