Съдържателен обхват и правила за подаване на проектни предложения 2019 г.

Дата на публикуване: 09.01.2019 16:37

  1. Съдържателен обхват и правила за подаване на проектни предложения 2019 г. - Текуща страница
  2. Условия за участие, необходими документи, критерии за оценка 2019 г.