Документи и формуляри 2021

Дата на публикуване: 13.11.2020 16:55

Направление 1 - "Театър" 

 1. Бланка формуляр "Театър" 2021
 2. Насоки за оценка "Театър" 2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

 Направление 2 - "Музика и танц" 

 1. Бланка формуляр "Музика и танц" 2021
 2. Насоки за оценка "Музика и танц" 2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

 Направление 3 - "Визуални изкуства"

 1. Бланка формуляр "Визуални изкуства" 2021
 2. Насоки за оценка "Визуални изкуства" 2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 4 - "Литература"

 1. Бланка формуляр "Литература" 2021
 2. Насоки за оценка "Литература" 2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 5 - "Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности"

 1. Бланка формуляр "Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности" 2021
 2. Насоки за оценка "Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности" 2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 6 - "Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата"

 1. Бланка формуляр "Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата" 2021
 2. Насоки за оценка "Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата" 2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

Направление 7 -  „Мобилност” (външна и вътрешна)

 1. Бланка формуляр „Мобилност” (външна и вътрешна) 2021
 2. Насоки за оценка „Мобилност” (външна и вътрешна)  2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 8 - "Културни партньорства и копродукции" 

 1. Бланка формуляр "Културни партньорства и копродукции" 2021
 2. Бланка формуляр "Културни партньорства и копродукции" 2021 - За проекти, спечелили финансиране по Програма "Творческа Европа"
 3. Насоки за оценка "Културни партньорства и копродукции" 2021
 4. Насоки за оценка "Културни партньорства и копродукции" 2021 - За проекти, спечелили финансиране по Програма "Творческа Европа"
 5. Необходими документи
 6. Условия за участие

  Направление 9 - "Активни публики"

 1. Бланка формуляр "Активни публики" 2021
 2. Насоки за оценка "Активни публики" 2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 Направление 10 - "Кино" 

 1. Бланка формуляр "Кино" 2021
 2. Насоки за оценка "Кино" 2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

 

Направление 11 - "София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 

 1. Бланка формуляр "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2021
 2. Насоки за оценка "София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)" 2021
 3. Необходими документи
 4. Условия за участие

Общи формуляри, бланки и образци

 1. График - образец 1
 2. Декларация - образец 2
 3. Формуляр за бюджет 2021
 4. Заявление за кандидатстване 2021
 5. Правила за отчитане на СПК 2021
Приоритети от Стратегия за развитие на културата на Столична община „София – Творческа столица 2013-2023”, може да видите тук

Добри практики в областта на привличане на публиките, развитие на професионализма и специфично ангажирането на младежката аудитория, може да видите тук

Приложения за отчитане на проекти, финансирани по Столична програма "Култура"

    1. Приложения към договори