Нова информация относно публикуване на списъците с одобрените за финансиране проекти и резервите
17.10.2017
Творческият съвет на Столична програма "Култура" взе решение да свика допълнително заседание  на 2 ноември 2017 г. След заседанието ще бъдат публикувани списъци с одобрените за финансиране проекти и резервите.

Информация за финансираните проектни предложения от Творческия съвет по Столична програма „Култура“ за 2018 г.
03.10.2017
На 17 октомври 2017 г. ще бъдат публикувани списъци с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет по Столична програма „Култура“ за 2018 г. и класираните в резерва проекти.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2018г.
21.09.2017

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2018 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА ПО ДОКУМЕНТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!


Столична програма „Култура” за 2018 г.
14.07.2017

В изпълнение на Решение №413 от 06.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за 2018 г.

Срокът за подаване на проекти е от 17 юли до 11 септември 2017 г., включително.  

 

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура”  https://kultura.sofia.bg

Не се приемат документи изпратени на имейл или по пощата.

Обявява се 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2018 г., с изключение на Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”, по която ще бъде обявена и втора сесия, със срок за подаване на документи от 12 март до 13 април 2018 г.

Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2018 г. вижте тук

Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2018 г. вижте тук

На 1, 2 и 21 август 2017 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура” за 2018 г.

Обучението включва три модула:

  1. Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
  2. Правила, съдържателен обхват и програми на СП „Култура”;
  3. Електронно подаване на документи.

Записване на e-mail: stolichna.programa.kultura@gmail.com, като се посочат предпочитаната дата, име и телефон за обратна връзка.

Обучението ще се проведе по следния график:

  • 1 август, вторник, от 10.00 до 13.00 ч., в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4А
  • 2 август, сряда, от 14.00 до 17.00 ч., в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4А
  • 21 август, понеделник, от 10.00 до 13.00 ч., в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4А

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2018 г.
13.07.2017

На 10.07.2017 г. се състоя пресконференция, на която г-жа Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, г-жа Биляна Генова, директор на Дирекция „Култура” и проф. Николай Йорданов, председател на Творческия съвет на Столична програма „Култура” представиха пред медии някои основни акценти в Съдържателния обхват на Столична програма „Култура” за 2018 г.

 

И тази година в Съдържателния обхват е включен специален приоритет, посветен на домакинството на София, във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

 

От 17 юли до 11 септември 2017 г., включително, ще се приемат проектни предложения за съфинансиране в една сесия на Програмата, с изключение на Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност“, по която ще бъде обявена и втора сесия, със срок за подаване на документи от 12 март до 13 април 2018 г. Предложения ще се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg/

 

Съдържателен обхват, документи и формуляри за Програма „Култура” за 2018 г. може да намерите на https://kultura.sofia.bg/

 

Презентацията може да видите тук.


Утвърдени за финансиране проекти от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2017 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”
12.07.2017
Финансирани проекти, утвърдени с Решение № 360/22.06.2017 г. от Столичния общински съвет, от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2017 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”, може да видите тук .