Безплатно обучение за кандидатстване по Столична програма „Култура” – 2020 г.
02.09.2019

На 25, 26 и 27 септември 2019 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура” за 2020 г.

Обучението включва три модула:

 1. Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
 2. Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;
 3. Електронно подаване на документи.

Записване на e-mail: stolichna.programa.kultura@gmail.com, като се посочат предпочитаната дата, име и телефон за обратна връзка.

Обучението ще се проведе по следния график:

 • 25 септември, сряда, от 10.00 до 13.00 ч., в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4А
 • 26 септември, четвъртък, от 14.00 до 17.00 ч., в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4А
 • 27 септември, петък, от 10.00 до 13.00 ч., в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4А

Столична програма „Култура” – 2020 г.
12.07.2019

В изпълнение на Решение № 394 от 27.06.2019 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г.

Срокът за подаване на проекти е от 16 септември до 16 октомври 2019 г., включително.  

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg. 

Обявява се 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2020 г., с изключение на Направление „Мобилност“ (външна и вътрешна), за което ще бъдат обявени допълнително две сесии, със срок за подаване на документи:

 • Втора сесия от 13 януари до 13 февруари 2020 г.;
 • Трета сесия от 4 май до 4 юни 2020 г.

Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2020 г. вижте тук

Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2020 г. вижте тук


Столична община, чрез Дирекция „Култура”, ще обяви сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г.
02.07.2019

През 2019 г. Столична община, чрез Дирекция „Култура”, ще обяви сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г.

Срокът за подаване на проекти ще бъде от 16 септември до 16 октомври 2019 г., включително.  

Проектните предложения ще се приемат само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg. 

Ще бъде обявена 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2020 г., с изключение на Направление „Мобилност“ (външна и вътрешна), по която ще бъдат обявени допълнителни две сесии, със срок за подаване на документи:

 • Втора сесия от 13 януари до 13 февруари 2020 г.;
 • Трета сесия от 4 май до 4 юни 2020 г.

Актуалните документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2020 г. ще бъдат публикувани на 4 юли 2019 г.


Утвърдени за финансиране проекти от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)
10.06.2019

Финансирани проекти, утвърдени с Решение № 296/30.05.2019 г. от Столичния общински съвет, от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), може да видите тук .


Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерва проект от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи
25.04.2019

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерва проект от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Изискуеми документи:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;
 4. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо или физическо лице.


Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 13.05.2019 г. в Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019г.
16.04.2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ. 11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА”: ТУК!