Новини
ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА”
21.12.2020

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2021 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

СЪГЛАСНО ЧЛ. 25, АЛ. 4 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА", ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЛИПСИ, КАНДИДАТИТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В ТРИДНЕВЕН СРОК.