Новини
Спиране на изпълнението на Втора сесия на Направление „Мобилност“ – Столична програма „Култура“ – 2020 г.
21.04.2020
Във връзка с обявеното извънредно положение заради вируса COVID-19, въведените ограничения за движение в национален и международен мащаб, възпрепятстващи нормалното изпълнение на планирани творчески пътувания, както и поради променливата ситуация в отделните държави и у нас, Столичният общински съвет взе решение за спиране на изпълнението на Втора сесия на Направление “Мобилност” на Столична програма „Култура“ – 2020 г.