ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2016 г. за Програма 6: „Външна и вътрешна мобилност” (Направление 3: „Културни диалози”)

Дата на публикуване: 23.02.2016 16:38

В изпълнение на Решение № 598/23.07.2015 г. г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2016 г. за Програма 6: „Външна и вътрешна мобилност (Направление 3: „Културни диалози).

 

 Срок за подаване на проекти: 11 април11 май 2016 г.

 

Проектните предложения се подават по електронен път. Не се приемат документи подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

 

Програма 6: „Външна и вътрешна мобилност“

Програмата е насочена към подкрепа на мобилност и партньорски проекти на културни оператори – в рамките на страната и в международен план. За „външна мобилност” се признават средства само за транспортни разходи. За разлика от познатите програми за мобилност, в частта си “вътрешна мобилност” подкрепата не се ограничава стриктно към модела „пътни и транспортни разходи/настаняване и дневни”, а разглежда и предложения за съвместни проекти, които обещават да се развият в дългосрочно партньорство. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др. Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

 

Срок за реализация на проектите от 01 юли 2016 г. до 15 декември 2016 г.

 

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.