Новини
Публикуване на резултатите от Комисията за техническа и административна оценка на проектните предложения по Столична програма „Култура” – 2020 г.
24.10.2019

Информираме Ви, че утре, 25 октомври 2019 г., петък, ще бъде публикуван списък на допуснатите и недопуснати проектни предложения от Комисията за техническа и административна оценка на Столична програма „Култура” – 2020 г.