Новини
ПРОГНОЗЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕСИИТЕ НА СП „КУЛТУРА“ 2019-2020 г.
30.09.2019

СРОКОВЕ

ДЕЙНОСТИ

ПЪРВА СЕСИЯ

 16 септември – 16 октомври 2019 г.

 Срок за подаване на документи

 23 октомври 2019 г.

 Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните  предложения

 24 октомври – 14 ноември 2019 г.

 Съдържателна оценка на проектните предложения

 15 ноември 2019 г.

 Обявяване на резултатите

 15 – 25 ноември 2019 г.

 Подаване на допълнителни документи

 Януари 2019 г. - Февруари 2020 г.

 Подготовка и сключване на договори.

 Януари  2020 г. - Декември 2020 г.

 Стартиране на изпълнението на одобрените за финансираните проекти

ВТОРА СЕСИЯ

 13 януари – 13 февруари 2020 г.

 Втора сесия по Столична програма „Култура“ за Направление 7: „Мобилност“ (външна и вътрешна)

 17 февруари 2020 г.

 Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните предложения по Втора сесия по Столична програма „Култура“

 18 февруари – 4 март 2020 г.

 Съдържателна оценка на проектните предложения по Втора сесия по Столична програма „Култура“

 5 март 2020 г.

 Обявяване на резултатите от Втора сесия по Столична програма „Култура“

 5 – 18 март 2020 г.

 Подаване на допълнителни документи за Втора сесия по Столична програма „Култура“

 Април 2020 г.

 Подготовка и сключване на договори за Втора сесия по Столична програма „Култура“

 Май – Август 2020 г.

 Стартиране на изпълнението на одобрените за финансираните проекти от Втора сесия на Столична програма "Култура"

ТРЕТА СЕСИЯ

 4 май – 4 юни 2020 г.

 Трета сесия по Столична програма „Култура“ за Направление 7: „Мобилност“ (външна и вътрешна)

 8 юни 2020 г.

 Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните предложения по Трета сесия по Столична програма „Култура“

 9 юни – 18 юни 2020 г.

 Съдържателна оценка на проектните предложения по Трета сесия по Столична програма „Култура“

 19 юни 2020 г.

 Обявяване на резултатите от Трета сесия по Столична програма „Култура“

 19 юни – 2 юли 2020 г.

 Подаване на допълнителни документи за Трета сесия по Столична програма „Култура“

 Юли 2020 г.

 Подготовка и сключване на договори за Трета сесия по Столична програма „Култура“

 Септември - Декември

 Стартиране на изпълнението на одобрените за финансираните проекти от Трета сесия на Столична програма "Култура"