Новини
Утвърдени за финансиране проекти от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)
10.06.2019

Финансирани проекти, утвърдени с Решение № 296/30.05.2019 г. от Столичния общински съвет, от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), може да видите тук .