Новини
Утвърдени за финансиране проекти от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2018 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”
14.06.2018

Финансирани проекти, утвърдени с Решение № 347/31.05.2018 г. от Столичния общински съвет, от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2018 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”, може да видите тук .