Новини
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2018г.
21.09.2017

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2018 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА ПО ДОКУМЕНТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!