Новини
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017г.
12.05.2017

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ
„ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА КУЛТУРА” – 2017г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА КУЛТУРА”: ТУК