Потърсете в сайта
Профил "Солидарност"
Профил "Културен календар"
Формуляри и документи за кандидатсване по инициатива "Солидарност в културата".

От 24 април 2020 г. започва приемът на документи за инициативата на Столична община „Солидарност в културата“

„Солидарност в културата” е насочена в подкрепа на независимите творци и неинституционални културни пространства и екипи в условията на извънредна ситуация. Стартира с бюджет от 150 000 лв., формиран от наличния бюджет на Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности", като ще достигне до над 400 000 лв., включвайки и средства от възнаграждения на членове на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, на Надзорния съвет на Столичната агенция за приватизацията и инвестиции и на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд за времето на извънредно положение.

„Солидарност в културата” ще се реализира в две направления:

Направление 1: Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци;

Направление 2: Подкрепа за идейни онлайн проекти на

- оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства

- организации с  дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип.

Проектите трябва да се реализират през месеците май и юни, като тези на независимите творци ще бъдат подкрепени с по 1 000 лв., а на организациите - с до 10 000 лв.Документи за НАПРАВЛЕНЕ 1: Подкрепа за индивидуални идейни проекти на независими творци

  1. Презентация на Направление 1
  2. Условия и изисквания по Направление 1
  3. Декларация по образец

Документи за НАПРАВЛЕНЕ 2: Подкрепа за идейни онлайн проекти на културни оператори, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и независима културна дейност.
  1. Презентация на Направление 2
  2. Условия и изисквания по Направление 2
  3. Формуляр за бюджет
  4. Декларация по образец

Въпросите си можете да задавате на имейл: dko_so@mail.bg