Потърсете в сайта
Профил "Солидарност"
Профил "Културен календар"
Новини
Още 101 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
13.05.2020

Общо 125 предложения оцени Комисията на третото заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община до 10.30 ч. на 8 май. 101 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 91 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. 10 са одобрените проекти по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите е в размер на над 59 000 лв.

До момента са разгледани 227 проекта, постъпили по инициативата „Солидарност в културата“, като отговарящите на условията ще бъдат финансирани с общо над 300 000 лв. Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/.

Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница беше деактивирана от 11.00 ч. часа на 11 май.

Следващите одобрени проекти, подадени след 10.30 часа на 8 май до деактивирането на системата за електронно подаване на заявления, ще бъдат публикувани след 20 май.

Списък на одобрените и неодобрени проекти, по инициатива „Солидарност в Културата“ може да видите тук.