Потърсете в сайта
Профил "Солидарност"
Профил "Културен календар"
Новини

Още 18 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
20.05.2020

Общо 21 предложения оцени Комисията на четвъртото заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община. 18 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 14 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. 4 са одобрените проекти по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите, е в размер на над 25 000 лв.

 

Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница беше деактивирана от 11.00 ч. часа на 11 май.

 

Инициативата „Солидарност в културата” стартира на 24 април и по нея постъпиха 246 проекта. Одобрени бяха 203 проекта, като ще бъдат финансирани с общо над 340 000 лв.

 

Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/.

 

Списък на одобрените и неодобрени проекти, по инициатива „Солидарност в Културата“ можете да видите тук.


Още 101 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
13.05.2020

Общо 125 предложения оцени Комисията на третото заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община до 10.30 ч. на 8 май. 101 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 91 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. 10 са одобрените проекти по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите е в размер на над 59 000 лв.

До момента са разгледани 227 проекта, постъпили по инициативата „Солидарност в културата“, като отговарящите на условията ще бъдат финансирани с общо над 300 000 лв. Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/.

Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница беше деактивирана от 11.00 ч. часа на 11 май.

Следващите одобрени проекти, подадени след 10.30 часа на 8 май до деактивирането на системата за електронно подаване на заявления, ще бъдат публикувани след 20 май.

Списък на одобрените и неодобрени проекти, по инициатива „Солидарност в Културата“ може да видите тук.


Преустановява се приемът на кандидатури по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
11.05.2020

От 11.00 ч. часа на 11 май се преустановява приемът на предложения за финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община. Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница ще бъде деактивирана. Причината е изчерпването на финансовия ресурс, заложен за подкрепа на проекти на независимите творци и неинституционални културни пространства и екипи в условията на извънредна ситуация.

Към 10.00 ч. на 11 май по инициативата са постъпили 244 предложения, които се разглеждат поетапно. За 86 от тях вече е одобрено финансиране в общ размер над 152 000 лв. Комисията ще обяви резултатите от разгледани още 135 предложения на обща стойност 300 000 лв.

„Солидарност в културата” стартира на 24 април с бюджет от 150 000 лв., формиран от наличния бюджет на Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности", като надвиши 400 000 лв., включвайки и средствата от възнаграждения на членове на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, на Надзорния съвет на Столичната агенция за приватизацията и инвестиции и на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд за времето на извънредно положение. Новостъпилите до 11.00 часа на 11 май заявления ще бъдат разгледани на четвърто заседание на Комисията, а резултатите ще бъдат обявени на 19 май.


Още 60 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
08.05.2020

Общо 71 предложения оцени Комисията на второто заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община до 29 април. 60 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 51 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. 9 са одобрените проекти по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите е в размер на над 65 000 лв.

До момента са разгледани 104 проекта, постъпили по инициативата „Солидарност в културата“, като отговарящите на условията ще бъдат финансирани с общо над 152 000 лв. Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/. Постъпват и се очакват още кандидатури за инициативата, като следващите одобрени ще бъдат публикувани след 13 май. Получените предложения за финансиране ще се разглеждат поетапно, а инициативата продължава до изчерпване на средствата.

Списък на одобрените и неодобрени проекти, по инициатива „Солидарност в Културата“ може да видите тук.


Повече от 30 независими творци и неинституционални културни пространства и екипи кандидатстваха за подкрепа в първите три дни на инициативата „Солидарност в културата“
01.05.2020

От 24 до 27 април бяха получени 33 предложения за финансиране в рамките на инициативата на Столична община „Солидарност в културата“, като 28 от тях са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“, а пет са по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“.

Комисията, включваща в състава си общински съветници, представители на общинската администрацията и външни експерти, одобри на първото си онлайн заседание 24 индивидуални проекта, които отговарят на правилата на инициативата и всеки от тях ще бъде финансиран с по хиляда лева. Сред независимите творци има дизайнери, актьори, режисьори и сценографи на свободна практика, композитори, вокални изпълнители, както и мултижанрови творци. 

Подкрепа ще получат и два проекта, които отговарят на условията по Направление 2 и ще представят онлайн премиери на български филми и детско културно-образователно предаване. Културните оператори, които ще реализират съдържанието, ще получат общо сума от 12 222 лв. 

Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/.

Следващите одобрени проекти ще бъдат публикувани на 7 май.

Получените предложения за финансиране ще се разглеждат поетапно, а инициативата ще продължи до изчерпване на средствата.

 


Столична община в подкрепа на културния сектор – дава се възможност за адаптиране на вече одобрените проекти по Програма „Култура“ и Календара на културните събития за 2020 г.
01.05.2020

В условия на пандемия и извънредно положение, изпълнението на проектите по Програма „Култура” и Календара на културните събития на Столична община стана невъзможно. Сред първите засегнати бяха творците и средищата за култура, като бяха затворени кина, художествени галерии, библиотеки, театри и концертни зали. Културният живот в столицата беше преустановен, прекъснати бяха срещите на живо между артисти и публика, фестивали и събития бяха отложени за по-благоприятно време.

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, в продължение на дългогодишните си усилия за развитие на потенциала на културните оператори и творците, насърчавайки и подкрепяйки тяхното развитие и висока творческа изява, общинските съветници и администрацията на Столична община работиха за създаване на условия за подкрепа на сектора и възобновяване на културния живот в столицата след приключване на безпрецедентната криза.

С Решение №137 на Столичен общински съвет от 16 април 2020 г. бяха регламентирани допустимите промени в условията за вече одобрените проекти. При невъзможност за изпълнение на първоначалния им проект, организаторите на събития в Календара на културните събития на Столична община могат да променят негови параметри, но адаптирането не трябва да изменя целите му. Допустимо е изменение на дейности, графика и сроковете в рамките на календарната година, както и на подхода на реализация, в т. ч. провеждане онлайн. Позволява се трансформиране на бюджетните пера в рамките на одобрения вече общ бюджет. Допуска се междинно плащане на втори транш, а именно 40% от общото финансиране на събитието.

Дирекция „Култура” е информирала с писма всички организатори на събития в Календара на културните събития на Столична община. До 24.00 ч. на 5 май 2020 г. на https://kultura.sofia.bg/calendar/ те могат да качат формулярите си с актуализирана информация и писма с описание на обстоятелствата, отнасящи се до проектите им.

Комисии, създадени със заповед на кмета на Столична община, включващи в състава си служители и юрист от Дирекция „Култура“, счетоводител, членове на Творческия съвет, експерти в съответната област, председатели по съответните Направления на Програма “Култура” и общински съветници, в 3-дневен срок ще разгледат и ще се произнесат с решение по одобряване или отказ на изпълнение на всяко проектно предложение.