Новини


26.01.2024
ВАЖНО!!! Забавянето в оперативната дейност на Столичния общински съвет води до невъзможност да бъдат гласувани приоритетите на Календара на културните събития на Столична община за 2024 г., условията и сроковете за кандидатстване с проекти за културни инициативи, които да бъдат включени в Календара.
Не могат да бъдат утвърдени с решение на Столичен общински съвет и резултатите от сесията за 2024 година на Столична програма "Култура", което възпрепятства подписването на договори за финансиране на одобрените от Творческия съвет на Програма "Култура" проекти.
Актуална информация се публикува на: https://kultura.sofia.bg/, https://kultura.sofia.bg/calendar/, https://artsofia.bg/bg/pubs/finansirane

04.05.2023
Информация за финансираните проекти в Раздел „Лятна програма“, част от Календара на културните събития на Столична община за 2023 г., може да намерите тук.

13.03.2023
С Решение №128/23.02.2023 г. Столичният общински съвет утвърди Календара на културните събития на Столичната община за 2023 г., структуриран в разделите „Стратегически събития“, „Значими събития“, „Лятна програма“, „Открити сцени – логистична и/ или финансова подкрепа“, “Събития на столичните райони“ и „Събития на Столична община“.
До 31 март 2023 г. са отворени сесиите за кандидатстване в раздели „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” и „Лятна програма” на Календара на културните събития на Столичната община. Повече информация вижте тук.

01.03.2023


От 1 до 31 март Столичната община отваря сесиите за кандидатстване за раздели „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” и „Лятна програма” в Календара на културните събития на София. Условията и документите за кандидатстване са публикувани на: https://kultura.sofia.bg/calendar/section-61-content.html

Сцените на открито осигуряват възможност за провеждане на прояви с висока артистична и художествена стойност, които формират културния облик и идентичност на града, като бъдат реализирани разнообразни инициативи в сферата на изкуствата и културата, без ограничения на жанровете, като осигурява дебюти; литературни четения; иновативни събития на нови артисти; представяне на книги; музикални концерти; танцови спектакли; лятно кино; театър; изложби; образователни събития; екологични инициативи; ателиета за деца; благотворителни събития и др. Реализацията на сцените на открито следва да отговаря на приоритетите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 „София – Творческа столица“ и/или Стратегията „София – творчески град на киното – 2017-2027“ (където е приложимо), както и да предвижда дейности в изпълнение на приоритетите на Календара на културните събития през 2023 г.

Реализация на събитията, подкрепени в раздела, е от 1 май 2023 г. до приемане на нови събития в Раздела на Календара на културните събития на Столична община за 2024 г. Документите за кандидатстване в раздела се подават в деловодството на дирекция „Култура“ на хартиен носител.

Раздел „Лятна програма“ включва събития, които се провеждат в периода юни – септември 2023 г. със свободен достъп за публиката, жителите и гостите на града, на открити пространства  –   в паркове, градски градини, площади, летни сцени на Столична община и други открити пространства. В раздел „Лятна програма” могат да кандидатстват юридически лица за финансиране на събитията им и/или за логистична подкрепа. Подкрепят се между 1 и 5 прояви, които са част от една програма, фестивал и други, в рамките на гласувания годишен бюджет на дирекция „Култура” за раздел „Лятна програма”. Всеки кандидат може да кандидатства с едно събитие, включващо до 5 прояви в този раздел. По преценка на експертната комисия събитието може да бъде подкрепено финансово и/или логистично. Срокът за реализация на събитията, подкрепени в раздел „Лятна програма“, е от 1 юни 2023 г. до 30 септември 2023 г.

Заявленията за включване в раздел „Лятна програма“ се подават само по електронен път на сайта на дирекция „Култура” на Столична община: https://kultura.sofia.bg/calendar/.


16.12.2022

От 20 декември 2022 г. до 18 януари 2023 г., включително, ще се приемат заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столичната община, за „Значими събития“ – поне три последователни успешни издания на територията на Столичната община.

Предложения ще се приемат само по електронен път на сайта: https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.

За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, натиснете тук . След проверка от експерт от дирекция "Култура", вашият акаунт ще бъде активиран и ще имате възможност да подавате предложение за събитие за включване в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г. 
Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” в периода 2015 - 2022 г., следва да използват същия акаунт за достъп.

Сроковете за заявяване на събития в останалите раздели на Календара на културните събития на Столична община за 2023 година са:

- За раздел „Лятна програма” – заявления ще се приемат от 1 до 31 март 2023 г.

- За раздел „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 до 31 март 2023 г.

- За раздел „Събития на столичните райони” – заявления ще се приемат до 5-о число на предходния месец.

- За раздел „Събития на Столична община“ – документи ще се приемат текущо, но не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни преди реализация на събитието.

- За програма „Галерии на открито“ – заявления се приемат текущо през цялата година на хартиен и електронен носител в деловодството на дирекция „Култура“. Правилата за представяне на изложби в „Галерии на открито“ са публикуван на https://www.sofia.bg/en/useful-information.

Документът, представящ целите, приоритетите, организацията на съставяне и критериите за включване на събития в Календара на културните събития на Столична община за 2023 г., приет с решение на Столичния общински съвет.


22.06.2022

Дирекция „Култура” на Столична община приема предложения за Наградите за ярки постижения в областта на културата за 2022 г., съгласно Статут на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, приет с Решение №344 от 22.06.2017 г. на Столичен общински съвет. Наградите се връчват в Деня на София – 17 септември.


Предложенията се приемат до 18 ЮЛИ 2022 г., включително, в областите:

 • Литература;
 • Театър;
 • Музика;
 • Визуално-пластични изкуства;
 • Художествена фотография;
 • Кино;
 • Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда;
 • Критика и журналистика в областта на културата;
  Танцово изкуство;
 • Фолклорни сценични изкуства;
 • Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства,

както и за Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура.

Могат да бъдат номинирани творци/ творчески колективи за конкретно произведение, създадено, представено и реализирано на територията на град София или художествен факт с траен характер и реален принос за културния живот на града, за периода 1 юли 2021 г. – 1 юли 2022 г.

Документи се приемат само по електронен път на: https://kultura.sofia.bg/awards/.


Предложението трябва да съдържа мотивировка на кандидатурата (до две страници); творческа биография на автора/ участниците в авторския колектив; авторски материал или конкретното произведение (книга, филм, запис на театрален спектакъл/ концерт и пр.), което е повод за предложението; контактна информация за вносителите на предложението; контактна информация за предложения творец/ творчески колектив.


Статутът за наградите е публикуван на: www.artsofia.bg, в раздел АРТ КОНКУРСИ - bit.ly/39y9Fff.


За допълнителна информация – тел.: 02 986 22 78, 02 987 21 79 – дирекция „Култура” на Столична община.