Потърсете в сайта
Профил "Солидарност"
Профил "Културен календар"
Новини
Още 60 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
08.05.2020

Общо 71 предложения оцени Комисията на второто заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община до 29 април. 60 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 51 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. 9 са одобрените проекти по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите е в размер на над 65 000 лв.

До момента са разгледани 104 проекта, постъпили по инициативата „Солидарност в културата“, като отговарящите на условията ще бъдат финансирани с общо над 152 000 лв. Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/. Постъпват и се очакват още кандидатури за инициативата, като следващите одобрени ще бъдат публикувани след 13 май. Получените предложения за финансиране ще се разглеждат поетапно, а инициативата продължава до изчерпване на средствата.

Списък на одобрените и неодобрени проекти, по инициатива „Солидарност в Културата“ може да видите тук.