Новини


16.12.2022

От 20 декември 2022 г. до 18 януари 2023 г., включително, ще се приемат заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столичната община, за „Значими събития“ – поне три последователни успешни издания на територията на Столичната община.

Предложения ще се приемат само по електронен път на сайта: https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.

За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, натиснете тук . След проверка от експерт от дирекция "Култура", вашият акаунт ще бъде активиран и ще имате възможност да подавате предложение за събитие за включване в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г. 
Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” в периода 2015 - 2022 г., следва да използват същия акаунт за достъп.

Сроковете за заявяване на събития в останалите раздели на Календара на културните събития на Столична община за 2023 година са:

- За раздел „Лятна програма” – заявления ще се приемат от 1 до 31 март 2023 г.

- За раздел „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 до 31 март 2023 г.

- За раздел „Събития на столичните райони” – заявления ще се приемат до 5-о число на предходния месец.

- За раздел „Събития на Столична община“ – документи ще се приемат текущо, но не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни преди реализация на събитието.

- За програма „Галерии на открито“ – заявления се приемат текущо през цялата година на хартиен и електронен носител в деловодството на дирекция „Култура“. Правилата за представяне на изложби в „Галерии на открито“ са публикуван на https://www.sofia.bg/en/useful-information.

Документът, представящ целите, приоритетите, организацията на съставяне и критериите за включване на събития в Календара на културните събития на Столична община за 2023 г., приет с решение на Столичния общински съвет.


22.06.2022

Дирекция „Култура” на Столична община приема предложения за Наградите за ярки постижения в областта на културата за 2022 г., съгласно Статут на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, приет с Решение №344 от 22.06.2017 г. на Столичен общински съвет. Наградите се връчват в Деня на София – 17 септември.


Предложенията се приемат до 18 ЮЛИ 2022 г., включително, в областите:

 • Литература;
 • Театър;
 • Музика;
 • Визуално-пластични изкуства;
 • Художествена фотография;
 • Кино;
 • Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда;
 • Критика и журналистика в областта на културата;
  Танцово изкуство;
 • Фолклорни сценични изкуства;
 • Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства,

както и за Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура.

Могат да бъдат номинирани творци/ творчески колективи за конкретно произведение, създадено, представено и реализирано на територията на град София или художествен факт с траен характер и реален принос за културния живот на града, за периода 1 юли 2021 г. – 1 юли 2022 г.

Документи се приемат само по електронен път на: https://kultura.sofia.bg/awards/.


Предложението трябва да съдържа мотивировка на кандидатурата (до две страници); творческа биография на автора/ участниците в авторския колектив; авторски материал или конкретното произведение (книга, филм, запис на театрален спектакъл/ концерт и пр.), което е повод за предложението; контактна информация за вносителите на предложението; контактна информация за предложения творец/ творчески колектив.


Статутът за наградите е публикуван на: www.artsofia.bg, в раздел АРТ КОНКУРСИ - bit.ly/39y9Fff.


За допълнителна информация – тел.: 02 986 22 78, 02 987 21 79 – дирекция „Култура” на Столична община.


22.06.2022

Открита сцена

Период на функциониране

Контакти

Експерт дирекция „Култура“

„Павилион VOX POPULI

Юли - Октомври 2022 г.

Лице за контакт: Живко Гущеров

тел.: 0899 802 508

e-mail: vox.pop.doc@gmail.com

Нели Горанова

тел.: 02 986 22 78

e-mailneli.goranova@sofia.bg

Парк-театър „Борисова градина“

Май - Октомври 2022 г.

Лице за контакт: Станислава Павлова

тел: 0888 738 977

е-mail: upiagency@gmail.com

Нели Горанова

тел.: 02 986 22 78

e-mail: neli.goranova@sofia.bg

Sofia Summer Fest 2022 (Летния фестивал на София)

1 Юли – 30 Септември 2022 г.

Контактна форма: https://sofiasummerfest.bg/en/participation/

Ангел Иванов

тел.: 02 981 64 26

e-mail: angel.ivanov@sofia.bg


21.03.2022
Календарът на културните събития на Столична община, утвърден с Решение № 105/24.02.2022 г. от Столичния общински съвет, може да видите тук.

21.12.2021

До 24 януари 2022 г., включително, се приемат заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столична община, за „Значими събития“ - поне три последователни успешни издания на територията на Столична община.

Предложения ще се приемат само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.


За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com трябва да се посочи име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще подава заявление. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” в периода 2015 - 2021 г., следва да използват същия акаунт за достъп.

Срокове за останалите раздели в Календара на културните събития на Столична община за 2022 година:

 • За раздел „Лятна програма” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 март до 1 април 2022 г. през електронната система;
 • За раздел „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 до 31 март 2022 г. на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“;
 • За раздел „Събития на Столична община“ – заявления за включване на събития се подават през цялата година на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“.
 • За включване на изложби в „Галерии на открито“ – предложения се подават през цялата година – на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“, придружен от визуален материал на електронен носител.
 • За включване в програмата на „Амфитеатър с полифункционална сцена - в парк НДК“ – заявления се подават на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“ през цялата година, минимум един месец преди реализацията на събитието, но не по-късно от 10-о число на предходния месец.

20.07.2021

От 30 юли до 30 септември, включително, е срокът за подаване на проектни предложения за новото издание на програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда с конкретно пространство площадката „Мавзолей“ в Градската градина.

Пълната информация за необходимите документи, както и всички формуляри и декларации, можете да намерите на https://bit.ly/3eB8zys. Финансирането на одобрения проект, който ще бъде избран от независимо жури, може да бъде до 100 000 лв.

Програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда стартира през 2018 г. Първият реализиран проект по нея беше високотехнологичната интерактивна инсталация „Един човек“ на доц. Венелин Шурелов.  През 2021 г., с решение на Столичния общински съвет, програмата беше разширена с още едно направление - „Открито“, което е насочено към създаването на нови творби в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство места в града. Конкретните райони и зони, определени за пространства за художествени проекти през 2022 г., ще бъдат обявени заедно с отворената покана за новото направление на програмата. Предвижда се при всяко издание експертно жури да избира два художествени проекта, които да бъдат реализирани в градската среда и да получат максимално индивидуално финансиране от 17 000 лв.