Новини


04.05.2023
Информация за финансираните проекти в Раздел „Лятна програма“, част от Календара на културните събития на Столична община за 2023 г., може да намерите тук.

13.03.2023
С Решение №128/23.02.2023 г. Столичният общински съвет утвърди Календара на културните събития на Столичната община за 2023 г., структуриран в разделите „Стратегически събития“, „Значими събития“, „Лятна програма“, „Открити сцени – логистична и/ или финансова подкрепа“, “Събития на столичните райони“ и „Събития на Столична община“.
До 31 март 2023 г. са отворени сесиите за кандидатстване в раздели „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” и „Лятна програма” на Календара на културните събития на Столичната община. Повече информация вижте тук.

01.03.2023


От 1 до 31 март Столичната община отваря сесиите за кандидатстване за раздели „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” и „Лятна програма” в Календара на културните събития на София. Условията и документите за кандидатстване са публикувани на: https://kultura.sofia.bg/calendar/section-61-content.html

Сцените на открито осигуряват възможност за провеждане на прояви с висока артистична и художествена стойност, които формират културния облик и идентичност на града, като бъдат реализирани разнообразни инициативи в сферата на изкуствата и културата, без ограничения на жанровете, като осигурява дебюти; литературни четения; иновативни събития на нови артисти; представяне на книги; музикални концерти; танцови спектакли; лятно кино; театър; изложби; образователни събития; екологични инициативи; ателиета за деца; благотворителни събития и др. Реализацията на сцените на открито следва да отговаря на приоритетите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 „София – Творческа столица“ и/или Стратегията „София – творчески град на киното – 2017-2027“ (където е приложимо), както и да предвижда дейности в изпълнение на приоритетите на Календара на културните събития през 2023 г.

Реализация на събитията, подкрепени в раздела, е от 1 май 2023 г. до приемане на нови събития в Раздела на Календара на културните събития на Столична община за 2024 г. Документите за кандидатстване в раздела се подават в деловодството на дирекция „Култура“ на хартиен носител.

Раздел „Лятна програма“ включва събития, които се провеждат в периода юни – септември 2023 г. със свободен достъп за публиката, жителите и гостите на града, на открити пространства  –   в паркове, градски градини, площади, летни сцени на Столична община и други открити пространства. В раздел „Лятна програма” могат да кандидатстват юридически лица за финансиране на събитията им и/или за логистична подкрепа. Подкрепят се между 1 и 5 прояви, които са част от една програма, фестивал и други, в рамките на гласувания годишен бюджет на дирекция „Култура” за раздел „Лятна програма”. Всеки кандидат може да кандидатства с едно събитие, включващо до 5 прояви в този раздел. По преценка на експертната комисия събитието може да бъде подкрепено финансово и/или логистично. Срокът за реализация на събитията, подкрепени в раздел „Лятна програма“, е от 1 юни 2023 г. до 30 септември 2023 г.

Заявленията за включване в раздел „Лятна програма“ се подават само по електронен път на сайта на дирекция „Култура” на Столична община: https://kultura.sofia.bg/calendar/.


16.12.2022

От 20 декември 2022 г. до 18 януари 2023 г., включително, ще се приемат заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столичната община, за „Значими събития“ – поне три последователни успешни издания на територията на Столичната община.

Предложения ще се приемат само по електронен път на сайта: https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.

За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, натиснете тук . След проверка от експерт от дирекция "Култура", вашият акаунт ще бъде активиран и ще имате възможност да подавате предложение за събитие за включване в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г. 
Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” в периода 2015 - 2022 г., следва да използват същия акаунт за достъп.

Сроковете за заявяване на събития в останалите раздели на Календара на културните събития на Столична община за 2023 година са:

- За раздел „Лятна програма” – заявления ще се приемат от 1 до 31 март 2023 г.

- За раздел „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 до 31 март 2023 г.

- За раздел „Събития на столичните райони” – заявления ще се приемат до 5-о число на предходния месец.

- За раздел „Събития на Столична община“ – документи ще се приемат текущо, но не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни преди реализация на събитието.

- За програма „Галерии на открито“ – заявления се приемат текущо през цялата година на хартиен и електронен носител в деловодството на дирекция „Култура“. Правилата за представяне на изложби в „Галерии на открито“ са публикуван на https://www.sofia.bg/en/useful-information.

Документът, представящ целите, приоритетите, организацията на съставяне и критериите за включване на събития в Календара на културните събития на Столична община за 2023 г., приет с решение на Столичния общински съвет.


22.06.2022

Дирекция „Култура” на Столична община приема предложения за Наградите за ярки постижения в областта на културата за 2022 г., съгласно Статут на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, приет с Решение №344 от 22.06.2017 г. на Столичен общински съвет. Наградите се връчват в Деня на София – 17 септември.


Предложенията се приемат до 18 ЮЛИ 2022 г., включително, в областите:

 • Литература;
 • Театър;
 • Музика;
 • Визуално-пластични изкуства;
 • Художествена фотография;
 • Кино;
 • Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда;
 • Критика и журналистика в областта на културата;
  Танцово изкуство;
 • Фолклорни сценични изкуства;
 • Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства,

както и за Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура.

Могат да бъдат номинирани творци/ творчески колективи за конкретно произведение, създадено, представено и реализирано на територията на град София или художествен факт с траен характер и реален принос за културния живот на града, за периода 1 юли 2021 г. – 1 юли 2022 г.

Документи се приемат само по електронен път на: https://kultura.sofia.bg/awards/.


Предложението трябва да съдържа мотивировка на кандидатурата (до две страници); творческа биография на автора/ участниците в авторския колектив; авторски материал или конкретното произведение (книга, филм, запис на театрален спектакъл/ концерт и пр.), което е повод за предложението; контактна информация за вносителите на предложението; контактна информация за предложения творец/ творчески колектив.


Статутът за наградите е публикуван на: www.artsofia.bg, в раздел АРТ КОНКУРСИ - bit.ly/39y9Fff.


За допълнителна информация – тел.: 02 986 22 78, 02 987 21 79 – дирекция „Култура” на Столична община.


22.06.2022

Открита сцена

Период на функциониране

Контакти

Експерт дирекция „Култура“

„Павилион VOX POPULI

Юли - Октомври 2022 г.

Лице за контакт: Живко Гущеров

тел.: 0899 802 508

e-mail: vox.pop.doc@gmail.com

Нели Горанова

тел.: 02 986 22 78

e-mailneli.goranova@sofia.bg

Парк-театър „Борисова градина“

Май - Октомври 2022 г.

Лице за контакт: Станислава Павлова

тел: 0888 738 977

е-mail: upiagency@gmail.com

Нели Горанова

тел.: 02 986 22 78

e-mail: neli.goranova@sofia.bg

Sofia Summer Fest 2022 (Летния фестивал на София)

1 Юли – 30 Септември 2022 г.

Контактна форма: https://sofiasummerfest.bg/en/participation/

Ангел Иванов

тел.: 02 981 64 26

e-mail: angel.ivanov@sofia.bg