Потърсете в сайта
Новини
Календар на културните събития на Столична община за 2019 г.
09.01.2019
Проектът за Календар на културните събития на Столична община за 2019 г. ще бъде утвърден от Столичния общински съвет на заседание, което ще се проведе на 17 януари 2019 г.

Календарът ще бъде публикуван след обявяване на решението на Столичния общински съвет.