Условия за участие, необходими документи, критерии за оценка 2020 г.