Регистрация с номер от регистъра на Дирекция "Култура" (не изисква КЕП)