Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2021 г.

Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2021 г.

Срокът за подаване на проекти е от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително.  

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg. 

В сесията могат да бъдат подавани проектни предложения за всички направления, с изключение на Направление 7: „Мобилност”, за коeто е определена отделна сесия, със срок за кандидатстване 14 април – 14 май 2021 г., след преценка на епидемиологичната ситуация.

 

  • Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук
  • Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2021 г. вижте тук
  • Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2021 г. вижте тук