Новини
ПРОГНОЗЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕСИИТЕ НА СП „КУЛТУРА“ 2018-2019 г.
15.10.2018


СРОКОВЕ

ДЕЙНОСТИ

10 септември – 10 октомври 2018 г.

            Срок за подаване на документи

17 октомври 2018 г.

Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните предложения

18 октомври – 8 ноември 2018 г.

Съдържателна оценка на проектните предложения

8 ноември 2018 г.

Обявяване на резултатите

9 – 22 ноември 2018 г.

Подаване на допълнителни документи

Декември 2018 г.

Подготовка и сключване на договори.

Януари 2019 г.

Стартиране на изпълнението на одобрените за финансираните проекти

11 март – 11 април 2019 г.

Втора сесия по Столична програма „Култура“ за Направление 7: „Мобилност“ (външна и вътрешна)

Януари – 15 декември 2019 г.

Период за изпълнение на проектите

До 15 декември 2019 г.

Представяне на съдържателни и финансови отчети