Новини
Презентации, представени на обучението за кандидатстване по Столична програма „Култура” – 2019 г.
27.09.2018

Съдържателен обхват и правила за подаване на проектни предложения 2019 г.  презентацията вижте тук
 
Условия за участие, необходими документи, критерии за оценка  презентацията вижте тук