Новини
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2018г.
17.04.2018

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2018г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА”: ТУК!

СПИСЪКЪТ С ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ОТ ТВОРЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН СЛЕД 8 МАЙ 2018 г.