Новини
Информация за финансираните проектни предложения от Творческия съвет по Столична програма „Култура“ за 2018 г.
03.10.2017

На 17 октомври 2017 г. ще бъдат публикувани списъци с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет по Столична програма „Култура“ за 2018 г. и класираните в резерва проекти.