Новини
Утвърдени за финансиране проекти от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2017 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”
12.07.2017

Финансирани проекти, утвърдени с Решение № 360/22.06.2017 г. от Столичния общински съвет, от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2017 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”, може да видите тук .