Новини
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2017г.
04.11.2016

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2017 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА ПО ДОКУМЕНТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!