Потърсете в сайта
IV. Изисквания към събития заявени за включване в календара на културните събития на Столична община

В Календара на културните събития на Столична община могат да бъдат включени събития организирани от външни организации, само когато те са юридически лица, отговарящи на условията и пряко отговорни за цялостната художествена, организационна и финансова реализация на събитието, с изключение на проектите с ко-продукции и творчески партньорства.