Потърсете в сайта
II. Раздели в календара на културните събития
II. Раздели в календара на културните събития

1-ВИ РАЗДЕЛ: СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ
     Разделът включва събития, които имат стратегическо значение по отношение на културния живот на града и изпълнението на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 „София - Творческа столица". Стратегически са събития, които спомагат в цялост, със своето ежегодно провеждане за осигуряване на облика на града, за достъп на гражданите до прояви с висока художествена стойност и за постигане на заложените цели в Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 „София - Творческа столица".

     Всички събития от този раздел подлежат на външен мониторинг на тяхното представяне, провеждането, популяризация и посещаемост.


2-РИ РАЗДЕЛ: СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ
     Разделът включва събития със значимо място по отношение на културния живот на града и изпълнението на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 „София - Творческа столица".

     Значими са събития, които спомагат в голяма степен със своето ежегодно провеждане за осигуряване на облика на града, за достъп на гражданите до прояви с висока художествена стойност и за постигане на заложените цели в Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 ,,София -Творческа столица'".

     Всички събития от този раздел подлежат на външен мониторинг на тяхното представяне, провеждането, популяризация и посещаемост.

3-ТИ РАЗДЕЛ: СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНИТЕ РАЙОНИ
     Включва културни събития, които се провеждат на територията на районните в Столична община и се организират от общинската администрация по район.

4-ТИ РАЗДЕЛ: СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
     Включва събития, които се организират самостоятелно или в партньорство от Столична община, чрез Дирекция „Култура', в това число: чествания и годишнини; събития за българските общности в чужбина; лятна културна програма. както и събития извън територията на България, които представят българска култура, изкуство и специфичната културна среда на столицата - в партньорство с чуждестранен и/или български културно-информационен център, академичен център, неправителствена организация с доказан опит в осъществяването на културни инициативи.

     Предложения за събития за този раздел прави Дирекция „Култура".