Потърсете в сайта
I. Приоритети на календара на културните събития на Столична Община за 2017 г.
 I. Приоритети на календара на културните събития на Столична Община за 2017 г.

    Събитията в Календара на културните събития на Столична община трябва да отговарят на приоритетите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 „София - Творческа столица" и на Специалния приоритет във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.:
 • Специален приоритет на Календара на културните събития на Столична община за 2017 и 2018г.: София - град-домакин на председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.         
        Приоритетът предвижда:
  • Насърчаване на европейското измерение в културния живот;
  • Пресъздаване на европейски творчески идеи, подходи и интерпретации, както по отношение на културното съдържание, така и по отношение на включването на публиките и осмислянето на градската среда;
  • Поставяне на теми и въпроси, свързани с общоевропейските ценности и подчертаващи богатството на културното многообразие в Европа;
  • Адаптиране на представянето за чуждоезикови публики.
 • Достъп до култура. Развитие на публиките, пълноценното културно участие и новите форми на културно участие и културно потребление, станали възможни с развитието на информационните технологии. Насърчаване на активното участие на гражданите на София в културните процеси, децентрализиране на културния живот от центъра към периферията и естетизиране на нови културни пространства.
 • Култура и човешки капитал. Укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация, както на създателите на културни услуга, така и на настоящите и бъдещите им потребители в София. Насърчаване на културното развитие на младежта и активното включване в културния живот на столицата чрез подкрепа на дебюти в различните изкуства;
 • Културно наследство на променящия се град. Опазване, съхраняване, експониране и социализиране на културното наследство. Насърчаване използването на новите технологии при неговото представяне на национално и международно ниво;
 • Град на творческа икономика. Насърчаване на предприемачеството в областта на културата и изкуствата. Разкриване и използване потенциала на изкуствата, културните и творческите индустрии за интегрираното развитие на града.
 • Равнопоставено участие в глобалните културни процеси. Насърчаване на сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството в София и други държави - членки на EC във всички сектори на културата, с цел подчертаване богатството на европейското културно разнообразие и приноса на българската култура към него.