Потърсете в сайта
Профил "Солидарност"
Профил "Културен календар"
Новини
Още 18 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
20.05.2020

Общо 21 предложения оцени Комисията на четвъртото заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община. 18 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 14 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. 4 са одобрените проекти по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите, е в размер на над 25 000 лв.

 

Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница беше деактивирана от 11.00 ч. часа на 11 май.

 

Инициативата „Солидарност в културата” стартира на 24 април и по нея постъпиха 246 проекта. Одобрени бяха 203 проекта, като ще бъдат финансирани с общо над 340 000 лв.

 

Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/.

 

Списък на одобрените и неодобрени проекти, по инициатива „Солидарност в Културата“ можете да видите тук.