Потърсете в сайта
Изискуеми документи
  1. Мотивировка на кандидатурата (до две страници) - .doc формат;
  2. Творческа биография на автора/ участниците в авторския колектив;
  3. Авторски материал или конкретното произведение (книга, филм, запис на театрален спектакъл/концерт и пр.), което е повод за предложението.