Потърсете в сайта
Информация за регистрация

За да се регистрирате в системата за „Награди на Столична Община за ярки постижения в областта на културата“ изпълнете следните стъпки:

  1. Кликвате на „Подаване на предложение за награда на Столична Община“ в менюто „Профил“ (от ляво на екрана).
  2. За да създадете профил кликнете на „Регистрация“.
  3. Попълнете Име, електронна поща и два пъти паролата.
  4. Кликнете на кутийката „Прочел съм, разбирам и съм съгласен с "Политика за поверителност", "Политика за бисквитките" и "Информация за уптореба на лични данни".
  5. Кликнете на кутийката „Не съм робот“.
  6. Кликнете бутона „Регистрация“

Системата автоматично ще ви препрати към електронното заявление за „Подаване на предложение за награда на Столична Община“